Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập trắc nghiệm Đại số 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sĩ Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:37' 01-03-2009
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 5957
Số lượt thích: 14 người (Vũ Thị Hà Linh, Nguyễn Văn Cảnh, Đinh Thu Hường, ...)
Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

I. MỆNH ĐỀ

I.1. Nhận biết mệnh đề
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A) Nếu a  b thì a2  b2
B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
C) Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
D) Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là đều.
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề (nếu là mệnh đề thì đúng hay sai) ?

Phát biểu
Không phải mệnh đề
Mệnh đề đúng
Mệnh đề sai

a) Hôm nay trời không mưa.
b) 2 + 3 = 8.
c)  là số vô tỷ.
d) Berlin là thủ đô của Pháp.
e) Làm ơn giữ im lặng !
f) Hình thoi có hai đường
chéo vuông góc với nhau.
g) Số 19 chia hết cho 2.

Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề:
a) Huế là một thành phố của Việt Nam.
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.
c) Hãy trả lời câu hỏi này !
d) 5 + 19 = 24
e) 6 + 81 = 25
f) Bạn có rỗi tối nay không ?
g) x + 2 = 11
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?
A) 3 + 2 = 7. B) x2 +1 > 0. C) 2– < 0. D) 4 + x = 3.
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
A) π  là một số hữu tỉ
B) Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba
C) Bạn có chăm học không?
D) Con thì thấp hơn cha
I.2. Phát biểu mệnh đề

Mệnh đề khẳng định rằng:
A) Bình phương của mỗi số thực bằng 3
B) Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 3
C) Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 3
D) Nếu x là số thực thì x2=3
Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “ x cao trên 180cm”. Mệnh đề khẳng định rằng:
A) Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm.
B) Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180cm.
C) Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.
D) Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.
Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A => B  A) Nếu A thì B B) A kéo theo B
C) A là điều kiện đủ để có B D) A là điều kiện cần để có B
Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”?
A) Mọi động vật đều không di chuyển.
B) Mọi động vật đều đứng yên.
C) Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D) Có ít nhất một động vật di chuyển.
Phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ” là mệnh đề nào sau đây:
A) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn
B) Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn
C) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn
D) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn
Cho mệnh đề A = “”. Mệnh đề phủ định của A là:
A); B);
C) x(R mà x2 – x +7<0; D) (x(R, x2– x +7 ( 0.
Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “ x2+3x+1>0” với mọi x là :
A) Tồn tại x sao cho  B) Tồn tại x sao cho 
C
No_avatar

em cảm ơn thầy! tài liệu rất bổ ích

No_avatarf
không dowloat đươc
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓