Chào mừng quý vị đến với Website của Thầy Trần Sĩ Tùng - Trưng Vương - Qui Nhơn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài tập Đại số 8 Chương 2 - Phân thức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Sĩ Tùng (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:32' 22-08-2012
Dung lượng: 238.7 KB
Số lượt tải: 16665
Số lượt thích: 11 người (Bùi Thái Hưng, Huỳnh Kim Trọng, Lê Minh Ngọc, ...)


I. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

VẤN ĐỀ I. Tìm điều kiện để phân thức có nghĩa

Tìm điều kiện xác định của phân thức:
a) b) c) 
d) e) f) 
g) 
Tìm điều kiện xác định của phân thức:
a) b) c) 
d) VẤN ĐỀ II. Tìm điều kiện để phân thức bằng 0

Tìm các giá trị của biến số x để phân thức sau bằng không:
a) b) c) 
d) e) f) 
Tìm các giá trị của biến số x để phân thức sau bằng không:
a) b) c) 
VẤN ĐỀ III. Chứng minh một phân thức luôn có nghĩa

Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa:
a) b) c) 
d) e) 
Chứng minh các phân thức sau luôn có nghĩa:
a) b) 

II. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

VẤN ĐỀ I. Phân thức bằng nhau

Chứng minh các đẳng thức sau:
a) b) c) 
d) e) f) 
Chứng minh các đẳng thức sau:
a) b) 
c) 
Với những giá trị nào của x thì hai phân thức sau bằng nhau:
a) và 
Cho hai phân thức A và B. Hãy xét sự bằng nhau của chúng trong các trường hợp sau:
i) ii) iii) 
a) , 
Cho ba phân thức A, B và C. Hãy xét sự bằng nhau của chúng trong các trường hợp sau:
i) ii) iii) 
a) , , VẤN ĐỀ II. Rút gọn phân thức

Rút gọn các phân thức sau:
a) b) c) 
d) e) f) 
Rút gọn các phân thức sau:
a) b) c) 
d) e) f) 
g) h) 
i) k) 
Rút gọn, rồi tính giá trị các phân thức sau:
a) với b) với 
Rút gọn các phân thức sau:
a) b) c) 
Rút gọn các phân thức sau:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
Tìm giá trị của biến x để:
a) đạt giá trị lớn nhất ĐS: 
b) đạt giá trị nhỏ nhất ĐS: 
Chứng minh rằng phân thức sau đây không phụ thuộc vào x và y:
a) b) 
c) d) 
e) f) 

III. CÁC PHÉP TOÁN VỀ PHÂN THỨC

VẤN ĐỀ I. Qui đồng mẫu thức của nhiều phân thức

Tìm điều kiện để các phân thức sau có nghĩa và tìm mẫu thức chung của chúng:
a) b) c) 
d) e) f) 
Tìm điều kiện để các phân thức sau có nghĩa và tìm mẫu thức chung của chúng:
a) , , b) , , c) , , 
d) , e) , f) , 
Qui đồng mẫu thức các phân thức sau:
a) , , b) , , 
c) , , d) , , 

VẤN ĐỀ II. Thực hiện các phép toán trên phân thức

Thực hiện phép tính:
a) b) 
Avatar

Cảm ơn nhiều.

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓